09/02/2017

TRAO ĐI NGHĨA LÀ NHẬN LẠI

Khi tôi kính trọng người lớn hay tôn trọng người nhỏ tức là tôi tôn trọng chính mình và nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi người.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội