02/02/2017

NỘI LỰC

Những đánh giá về lớn nhỏ, dễ dàng hay khó khăn của mỗi tình huống đến với chúng ta trong cuộc đời là khác nhau. Khi ta tích lũy đủ sức mạnh, tình huống lớn bỗng hóa nhỏ, việc khó trở nên dễ nhưng khi ta lơi là thì việc nhỏ cũng thành lớn. Nên tình huống bên ngoài không quyết định kết quả mà chính nội lực mỗi người tích lũy sẽ là câu trả lời.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội