20/02/2017

ÍT HƠN LÀ NHIỀU HƠN


Vài lời mà rõ ý. Vài suy nghĩ mà mạnh mẽ vững vàng.
(Sử dụng ảnh của Ray Ferguson)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội