23/01/2017

DẪN DẮT BẢN THÂN

Những người khôn ngoan hiểu biết sẽ biết dẫn dắt bản thân mình khéo léo, họ có những suy nghĩ sáng suốt và nâng đỡ, biết dùng những lời ngọt ngào để động viên khích lệ và có những việc làm thích hợp vào đúng thời điểm.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội