28/12/2016

HỢP TÁC


Để hợp tác, ta cần lặng lẽ và chính xác. Giúp đỡ mà không đánh bóng tên tuổi và rút lui đúng lúc mà không bận lòng đến thành quả.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội