28/11/2016

NGƯỜI QUYÊN TẶNG


Có những người quyên tặng sức mạnh qua từng suy nghĩ và giá trị qua từng hành động. Âm thầm và mạnh mẽ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội