18/11/2016

SỨC MẠNH HỢP TÁC


Ai hiểu được tầm quan trọng của tập thể sẽ luôn cảm thấy an toàn trong tập thể.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội