04/10/2016

ĐIỂM TỰA TRONG ĐỜI

Hãy làm cho lòng can đảm của bạn mạnh đến mức tất cả mọi thứ có thể dao động nhưng lòng can đảm của bạn vẫn vẹn nguyên.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội