31/10/2016

GIÁ TRỊ

Một tập thể sẽ bền vững khi có sự trân trọng giá trị độc đáo và những đóng góp dù nhỏ nhất của mỗi người.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội