22/08/2016

TẬN HƯỞNG TỪNG PHÚT GIÂY


Hiểu rằng sống là một quá trình học hỏi, tôi có thể chấp nhận và thích thú với bất cứ việc gì tôi làm.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội