16/08/2016

SẺ CHIA

Hãy chia sẻ niềm vui với những ai cần động viên khích lệ.
Hãy chia sẻ tiếng cười với những người lâu lắm chẳng nghe thấy ai cười.
Hãy chia sẻ niềm tin với những người chẳng chút niềm tin và hy vọng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội