29/08/2016

NHẸ NHÀNG

Tôi giữ lòng thật nhẹ nhàng trước mọi nhiệm vụ, vì tôi hiểu chính tình yêu thương khiến cho mọi  trách nhiệm sẽ được hoàn thành một cách thật nhẹ nhàng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội