25/07/2016

DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC.

Giám đốc hay săm soi, căng thẳng lạnh lùng được mọi người trong công ty tránh xa. Bác bảo vệ vô tư hay cười nói hỏi han được mọi người quý mến. Bởi lẽ vai trò tôi đóng không quan trọng bằng thái độ và cách tôi làm.  

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội