06/07/2016

CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Cái tôi càng bé thì càng dễ dàng chấp nhận sự khác biệt

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội