28/07/2016

BÌNH AN VÀ GIẬN DỮ


Với những xích mích, bạn đáp lại bằng sự bình an sáng suốt, chứ không cả giận mất khôn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội