19/06/2016

NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN

Tiết kiệm là bước đầu tiên của tích lũy.
Chấp nhận là bước đầu tiên của sự nhận ra.
Can đảm là bước đầu tiên của thay đổi.
Kiên nhẫn là bước đầu tiên của khám phá.
Và yêu thương là bước đầu tiên để hoàn thiện.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội