11/05/2016

BUÔNG


Buông nỗi sợ rằng “Nếu không làm được thì sao?”
Buông gánh nặng là sự sở hữu tất cả những gì không thể đi cùng ta mãi.
Buông những niềm tin hữu hạn ta tự vẽ ra.
Buông cả niềm tin rằng có một cảm giác gọi là “nỗi sợ”.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội