09/05/2016

ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI

Tính trung thực và sự chân thành khiến bạn luôn có một vị trí khó phai trong trái tim mọi người.
( Sử dụng ảnh của Virpi Pekkala )

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội