10/04/2016

SỰ LÔI CUỐN ĐÍCH THỰC

Bạn trở nên thú vị và lôi cuốn bởi nhân cách giản dị, những tình cảm trong sáng hồn hậu cùng lòng từ tâm và không ngừng nâng đỡ tất cả mọi người.
(Sử dụng ảnh của Anil Tortop)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội