22/04/2016

QUẢN LÍ THỜI GIAN


Nếu tôi không quản lí thời gian thì thời gian sẽ quản lí tôi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội