07/04/2016

NUÔI HẠNH PHÚC LỚN


Đầu tiên là suy nghĩ, sau mới đến lời nói và hành động. Vậy hãy chú ý thật nhiều, đến mức ta chỉ có những suy nghĩ mang lại hạnh phúc mà thôi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội