16/04/2016

NUÔI DƯỠNG MỐI QUAN HỆ

Biết được giá trị tốt đẹp của bản thân, chúng ta sẽ dễ dàng tôn trọng người khác. Việc biểu lộ và trao cho nhau những phẩm chất tích cực là điều kiện cơ bản để tạo dựng mối quan hệ hài hòa.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội