27/04/2016

ĐẨY XA GIỚI HẠN


Bạn có đủ khả năng và sức mạnh để làm những việc cần làm. Ngay bây giờ.
(Sử dụng ảnh của Yann Arthus - Bertrand)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội