11/04/2016

BAY VỀ CHỐN BÌNH YÊN

Ở đâu có bình an, ở đó có yêu thương và sức mạnh.
(Sử dụng ảnh của Gleb Goloubetski)


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội