01/02/2016

ĐỘC LẬP VÀ PHỤ THUỘC


Tôi tách rời và tôi mới hiểu phụ thuộc là thế nào. Bằng không, tôi chỉ có thể tiến lên khi có sự ủng hộ của người khác.
(Sử dụng ảnh của Zulkifli Omar)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội