23/02/2016

BÍ MẬT CỦA SỰ TÔN TRỌNG

Bí quyết để luôn được tôn trọng là hãy trao đi lòng tôn trọng.
(Sử dụng ảnh của Walt Disney)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội