02/01/2016

MẠNH MẼ


Người mà suy nghĩ và hành động nhất quán là người mạnh mẽ, có sức mạnh ý chí.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội