26/01/2016

CÔ ĐỌNG VÀ RÕ RÀNG


Chớ huyên thuyên, cũng chớ liến thoắng quá mức. Ta mệt mà người khác cũng mệt. Nếu cần thì hãy nói, thật cô đọng và rõ ràng.

Tags: NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG, NÓI CHUYỆN, NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN, CÁCH NÓI CHUYỆN HAY, NOI CHUYEN, NGHE THUAT NOI CHUYEN, RÕ RÀNG, HỌC ĂN HỌC NÓI HỌC GÓI HỌC MỞ, NĂNG LƯỢNG CỦA LỜI NÓI

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội