05/12/2015

NGHE CÓ CHỌN LỌC


Nếu ai nói gì làm ta buồn thì nghe nhưng đừng để lọt tai.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội