31/12/2015

QUÂN BÌNH


Nếu chấp nhận lời khen thì tôi cũng cần chấp nhận cả những lời chê trách, bởi kiểu gì chúng cũng sẽ đến.
(Sử dụng ảnh của Virpi Pekkala)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội