07/12/2015

HỌC TỪ CUỘC SỐNG


Quá khứ là quá khứ rồi. Hãy đặt dấu chấm hết, mang theo bài học quí và cẩn trọng trong tương lai.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội