23/12/2015

ĐIỂM CÂN BẰNG


Cuộc sống trở nên cân bằng khi ta đặt thứ ưu tiên lên trước nhất.
(Sử dụng ảnh của Donna Downey)Tags: BALANCE YOUR LIFE, FIND YOUR BALANCE, CÂN BẰNG CUỘC SỐNG, CÁCH CÂN BẰNG CUỘC SỐNG, MẤT CÂN BẰNG TRONG CUỘC SỐNG, HỌC CÁCH CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội