12/11/2015

NGHỆ THUẬT THAY ĐỔI BẢN THÂN

Tôi chỉ thực sự quên đi quá khứ khi tôi biết tha thứ cho bản thân và người khác. Tôi chỉ tha thứ được khi tôi đã rút ra một bài học từ quá khứ. Khi đã có một bài học từ quá khứ, tôi dễ dàng giải phóng mình khỏi sợi dây xiềng xích của nó.

NGHỆ THUẬT THAY ĐỔI BẢN THÂN

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội