02/10/2015

THỜI GIAN


Khi ta tôn trọng và sử dụng thời gian cho đáng giá, ta sẽ có đủ thời giờ làm mọi điều ta muốn. Khi ta lãng phí thì lúc nào cũng chạy đuổi theo thời gian.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội