18/10/2015

GIẤC NGỦ BÌNH YÊN


Trước khi đi ngủ, hãy nhìn lại một ngày và kiểm tra "Hôm nay, tôi đã học được gì?" Đừng mang thứ gì tiêu cực vào giấc ngủ.
(Sử dụng ảnh của Deborah Melmon)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội