22/10/2015

SÁNG SUỐT


Để tiết kiệm cả thì giờ lẫn năng lượng, hãy nghĩ trước rồi hẵng làm.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội