26/10/2015

MÂU THUẪN


Đầu vào mà tiêu cực thì đầu ra không thể tích cực. Chúng ta muốn người khác tốt lên, nhưng thay vì giúp đỡ, tin tưởng ở họ, nhìn thấy những tính tốt, ta lại nhớ đến quá khứ, tập trung vào nhược điểm và lỗi lầm!
(Sử dụng ảnh của Elina Ellis)

Tags: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC, NHỮNG CÂU NÓI HAY, WHAT IS HAPPINESS, CÁC CÂU NÓI HAY, SELF CONFIDENCE, CÁCH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC, HAPINESS, HAPPINESS, SELF CONFIDENT, CONFIDENCE, KEY TO SUCCESS, SELF RESPECT, NHỮNG LỜI NÓI HAY, LỜI NÓI HAY, conflict, harmony in relationship, integrity, positive thinking, 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội