23/09/2015

THAY ĐỔI BẢN THÂN

“Tôi cần thay đổi”. Đây là cách tiếp cận đúng, cho dù tôi đang đối mặt với tình huống nào hay kiểu người nào. Sức mạnh nằm ở chỗ nhận ra và thay đổi ngay lập tức điều gì đó trong mình, thay vì chờ người khác thay đổi.
Hãy nghĩ: Nếu không phải tôi thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?
(Sử dụng ảnh của Roger Knöppel)

Tags: CÁCH HOÀN THIỆN BẢN THÂN, TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN, LÀM CÁCH NÀO ĐỂ THAY ĐỔI BẢN THÂN, LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI BẢN THÂN, LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI BẢN THÂN MÌNH, CHANGE LIFE - THAY ĐỔI CUỘC SỐNG, LÀM THẾ NÀO, KHÁM PHÁ BẢN THÂN, change, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, inspiration

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội