30/09/2015

RẮC RỐI VÀ GIẢI PHÁP

Hầu hết rắc rối trong đời xảy ra là vì 2 lí do: Chúng ta hành động mà không suy nghĩ hoặc nghĩ mãi mà vẫn chưa hành động.
(Sử dụng ảnh của Joanna Upperton)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội