14/09/2015

NỘI LỰC

NOI-LUC
Bạn chú ý vào bản thân nhiều đến mức không cần được nhận ra hay khen ngợi mà cũng không bị ảnh hưởng vì những lời xúc phạm.
(Sử dụng ảnh của Irene Mei)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội