02/08/2015

NGÀY QUYẾT TÂM


Nếu ta tin tưởng rằng ta có khả năng làm được một số việc nhất định nào đó và có lòng khao khát mạnh mẽ thực hiện điều đó, thì rồi bất chấp bao bước lùi bao thất bại, sức mạnh ý chí của ta chính là điều khiến chúng ta cứ "gắng, gắng, gắng nữa" cho đến khi ta thành công mới thôi.
(Sử dụng ảnh của Patricius Hartono)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội