04/08/2015

VÌ SAO LẠI KHÁNG CỰ?


VÌ SAO LẠI KHÁNG CỰ?
Chính hành động kháng cự việc gì đó hoặc ai đó lại khiến cho thứ đó thành ra rắn chắc hơn. Thế thì sao ta lại kháng cự nhỉ? Có lẽ thói quen kháng cự của chúng ta bắt nguồn từ niềm tin rằng chúng ta có thể và cần phải kiểm soát những gì ta không kiểm soát được.  

Ta có thể kiểm soát con người và cuộc đời không? Nếu không được, thì thôi đừng kháng cự nữa. Hãy thuận theo cuộc đời và bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu ra sao.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội