12/08/2015

NHẸ NHÀNG


NHẸ NHÀNG - SUY TƯỞNG CHO TÂM HỒN www.InnerSpaceHn.vn

Bắt mạch: Cái tôi dễ làm cho bạn đau khổ, tổn thương. Bất cứ sự gắn kết, phụ thuộc hay mâu thuẫn nào với người khác đều tai hại.
Kê đơn: Tốt nhất là vượt lên trên mọi mâu thuẫn về tính nết, không phụ thuộc mà cũng không cảm thấy nặng nề vì người khác. Quan trọng là giữ cho mình nhẹ nhàng thanh thản.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội