28/08/2015

MỐI QUAN HỆ TRONG SÁNG

Biểu hiện của một mối quan hệ trong sáng đích thực là không cho đi và không nhận lại bất kỳ nỗi buồn hay sự đau khổ nào.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội