14/08/2015

CHO QUA ĐI

Cho qua đi không phải là cố thay đổi hay đổ lỗi cho người khác, mà là làm hết sức mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội