26/07/2015

XUYÊN QUA TRỞ NGẠI


Trở ngại không đứng giữa đường để cản lối tôi. Trở ngại chính là con đường.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội