31/07/2015

NGÀY SÁNG TẠO
Khi ta làm một thứ gì đó mới mẻ sáng tạo thì những ý tưởng và những giải pháp bất ngờ xuất hiện. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội