16/06/2015

BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH HÀNH ĐỘNG


Hầu hết chúng ta có một lô những ý tưởng mà ta muốn biến thành hành động. Thế thì vì sao rất nhiều ý tưởng trong số đó chẳng bao giờ thành hiện thực?
Hãy khởi đầu bằng cách:
* Quay trở lại với các ý tưởng. Chọn ra một.
* Tự hỏi mình xem vì sao việc hiện thực hóa ý tưởng đó lại quan trọng với bạn.
Giờ thì hãy dùng sức mạnh quyết tâm để truyền lửa cho ý tưởng đó và biến thành hiện thực. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội