10/05/2015

HƠN CẢ LỜI NÓI


Nói bằng lời thì cần thiết nhưng quan trọng hơn là sự quan tâm chăm sóc. Tất cả những gì cái cây cần là sự chăm sóc dưỡng nuôi để em có thể nở hoa.
(Sử dụng ảnh của Helen Oxenbury)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội