04/05/2015

TỰ TẠI


Tôi là lữ khách rong ruổi qua quả đất này, chẳng gì thuộc về mình, chẳng gì níu bước chân.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội